– Fikk hjelp til omstilling

Oljekrise og konkurranseutsetting traff Mindus i Mandal hardt. Menko hjalp bedriften gjennom en krevende omstilling.

– Det har vært en tøff tid. Å fortelle dyktige medarbeidere at vi ikke lenger har bruk for dem, er vanskelig. Men det har vært nødvendig. Midt oppi denne prosessen har vi vært svært opptatt av å behandle mennesker på en god måte, for å tilrettelegge for at de raskere kan komme ut i arbeidslivet igjen. Til det har vi fått god hjelp av Menko, sier Ronny Olsen.

Han er daglig leder for Mindus, en non-profit arbeids- og inkluderingsbedrift som jobber for å få arbeidsledige tilbake i jobb.

NY MARKEDSSITUASJON
Oljesektoren var lenge den viktigste kundegruppen for Mindus’ mekaniske produksjon. Men da etterspørselen sank dramatisk i 2015, samtidig som Mindus og tilsvarende bedrifter ble konkurranseutsatt, raste inntektene.

– Selv om vi kunne vise til gode resultater med å få folk ut i arbeid, nådde vi ikke opp i anbudskonkurransene. Dermed klarte vi ikke lenger å håndtere de utgiftene vi hadde. Vi var for mange ansatte, så vi måtte gjennom en omstillingsprosess for å tilpasse oss den nye situasjonen, både når det gjaldt produksjon og formidling, forteller Olsen.

Han visste at Menko, og daglig leder Arne Paulsen, hadde god kunnskap og erfaring med omstillingsprosesser i tilsvarende arbeids- og inkluderingsbedrifter. I tillegg har Menko lenge hatt en nær relasjon til Varodd, som er Mindus’ morselskap.

– Vi var spesielt opptatt av pris, fleksibilitet og evnen til å gjennomføre en målrettet prosess for at omstillingen skulle gå så raskt og smertefritt som mulig. Menko oppfylte alle disse kriteriene, og ble derfor et naturlig valg for oss, sier Olsen.

HISTORIKK I VEGGENE
Mindus har eksistert i over 40 år, og har mye historikk i veggene. Derfor var det tungt å svelge at en lang og godt etablert organisasjonskultur måtte endres i møte med konkurranseutsatte arbeidstiltak og stadig nye aktører i markedet.

– Her fungerte Arne Paulsen som en svært nyttig tredjepart mellom arbeidstager og arbeidsgiver i forhold til å få frem det markante behovet for en omstilling overfor de ansatte. Videre var han opptatt av å involvere, og ikke bare informere. Vi planla derfor tidlig i prosessen at de tillitsvalgte skulle få tildelt oppgaver og ansvar underveis, samt at de skulle få være med når endelige avgjørelser ble tatt, sier Olsen.

Han roser Paulsen for å være offensiv, løsnings- og fremtidsorientert, og en god sparringspartner. Selv om Paulsen var tildelt relativt store fullmakter, var han flink til å involvere også ledelsen i bedriften, og Olsen følte aldri at de mistet styringen på prosessen.

– Når beslutninger skulle tas i de vanskeligste sakene spilte vi hverandre gode. For Mindus har dette resultatmessig ført til at omstillingen ble gjennomført raskt, uten stort tap av omdømme og uten store konflikter, sier Olsen.

Han ser nå fremover.

– Bare i år ha vi formidlet 27 personer ut i ordinær jobb. En ungdom som forblir arbeidsledig koster samfunnet rundt 10-15 millioner kroner. Virksomheten vår gir med andre ord samfunnet en stor gevinst tilbake. Men den største gevinsten er at vi kan styrke selvfølelsen og gjøre livet til enkeltpersoner mer meningsfylt ved at de igjen blir inkludert i arbeidslivet, sier Olsen.

LANG ERFARING
Menko har både kunnskap og erfaring fra omstillingsprosesser. Daglig leder Arne Paulsen har som tidligere personalsjef og mangeårig konsulent, bistått en rekke selskaper gjennom tøffe tak.

– Basert på nye strategier tegner vi et fremtidsbilde som gjør det enklere å ta vanskelige beslutninger. Underveis involverer vi alle de ansatte, både de som blir direkte berørt og de som skal være med videre. Prosessen er preget av medmenneskelighet; folk forsvinner ikke bare ut i mørket, men vi hjelper dem videre, sier Paulsen.