Gode resultater på Gjøvik og Lillehammer

Menko har holdt pleieassistentkurs for minoritetsspråklige på Gjøvik siden 2014, og på Lillehammer siden 2016. I begge byene kan man vise til gode resultater.

Blant 13 deltagere i det siste kullet på Gjøvik, var det to som gikk ut i fast jobb, mens fem fikk jobb som tilkallingsvikarer. Også på Lillehammer gikk to av 13 deltagere ut i fast jobb. Åtte av dem jobber nå som tilkallingsvikarer, mens ti av disse 13 har ytret et ønske om å gå videre og utdanne seg til helsefagarbeidere.

MENINGSFULLT
– Mange av deltagerne våre hadde ingen erfaring innen helsefaget ved kursstart, og noen av dem var helt nye i landet. Det har betydd enormt mye for disse å kunne fylle hverdagen med noe meningsfullt. Med pleieassistentkurset har deltagerne kommet i gang med et utdanningsløp, de har fått et bein innenfor på praksisplassen, samtidig som de har fått muligheten til å utvide nettverket sitt. I tillegg har de lært språket vårt bedre, påpeker fagansvarlig hos Menko, May-Britt Nøkleholm.

Hun forteller at NAV er godt fornøyd med Menkos innsats og resultatene de har oppnådd både på Gjøvik og Lillehammer, men at NAV nå skal prioritere ressursene annerledes. Menko avvikler derfor pleieassistentkurset for minoritetsspråklige på Gjøvik og Lillehammer.

NY FAGUTDANNING
Selv er Nøkleholm i full gang med intensive forberedelser til høsten. Menko ble nylig godkjent som fagskole, og hun har i den anledning utarbeidet studiet «Hjemmebasert omsorg» for fagarbeidere innen helsesektoren.

– Vi går en spennende tid i møte. Studiet «hjemmebasert omsorg» er en helt ny fagutdanning i Norge, derfor er det mye som skal på plass før oppstart på Hamar over sommeren. Men jeg er ved godt mot, og jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer, sier Nøkleholm.