Menko starter fagskole

Menko er godkjent som fagskole og etablerer to studier som ikke finnes i Norge fra før.

– Vi ser fram til å ta i mot de første kullene i Menko fagskole høsten 2018, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko (bildet).

Nylig kom godkjenningen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Dermed kan Menko tilby to studier innen høyere yrkesrettet utdanning: «Psykiske vansker hos barn og unge» og «Hjemmebasert omsorg».

Studiene er utarbeidet av Menkos fagansvarlige Margrete Foss og May-Britt Nøkleholm. Foss har utviklet «Psykiske vansker hos barn og unge» for fagarbeidere som allerede jobber i skole, barnehage, institusjon eller SFO/aktivitetsskolen, mens kollega Nøkleholm står bak studiet «Hjemmebasert omsorg» for fagarbeidere innen helsesektoren.

– Vi har lenge sett behovet for disse videreutdanningene innen våre respektive fagområder. Helse- og omsorgssektoren står overfor betydelige utfordringer i tiden fremover når eldre skal bo i eget hjem eller på sykehjem så lenge som mulig. Da flyttes pasientbehandlingen fra sykehuset til sykehjemmet eller hjemmetjenesten, hvor ansatte må ha riktig og oppdatert kompetanse. Derfor er det mange helsefagarbeidere som nå ønsker å spesialisere seg innen hjemmebasert omsorg, sier Nøkleholm.

60 FAGSKOLEPOENG
Menkos nye fagutdanninger er deltidsstudier som strekker seg over to år og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningene er samlingsbaserte og inkluderer en månedlig samling over tre dager på Hamar.

– Studiene lar seg kombinere med jobb, og aktuelle søkere kan komme fra hele landet, sier Paulsen.

Begge studiene kvalifiserer til stipend og lån fra Statens Lånekasse.