Ny rekord for BUA-kurs i Oslo

I april avsluttet Menko to barne- og ungdomsarbeiderkurs i Oslo. 95 prosent av de som gjennomførte kurset har nå fått arbeidskontrakt.

– Dette er et resultat som vi er veldig godt fornøyd med. Aldri før har så mange av deltakerne våre fått seg jobb i løpet av undervisningsperioden eller like etter kursslutt, forteller Menko-instruktør Torstein Midtlien.

I alt 36 deltagere har gjennomført Menkos to barne- og ungdomsarbeiderkurs som startet opp i oktober i fjor. 95 prosent av dissejobber nå som tilkallingsvikarer eller i faste vikariater. Noen har også fått seg fast deltidsjobb eller heltidsjobb på praksisplassen.

– Dette skyldes nok flere forhold. Blant annet har Menko gjennom årene etablert gode relasjoner til svært mange av barnehagene og skolene over hele Oslo, men også til bemanningsbyråene og vikarbyråer som Pedagogisk VikarSentral. Vi har opparbeidet oss et godt rykte hos disse praksiskontaktene, som kjenner til vår visjon og vet hvilke verdier vi står for, sier Midtlien.

OPPFORDRER TIL INITIATIV
Kollega Jonas Smebye Wiksén forteller at Menkos kursdeltagere følges nøye opp når de er ute i praksis, og at de sammen med veilederne sine bruker mye tid på å reflektere over egen praksis.

– Vi snakker om hvordan det går ute på praksisplassen, ting som deltagerne våre undrer seg over, og ting de har observert som de finner interessante. Slik gjør de hverandre sterkere og mer reflekterende, sier Wiksén.

Han sender sine kursdeltagere ut i praksis med en klar oppfordring om å ta initiativ og være aktive fra dag én.

– Forskning viser at mange barnehager har et dårlig tilbud til barna når de er utendørs. De voksne er gjerne passive, og det skjer lite. Derfor er det å igangsette aktiviteter og vise initiativ den letteste måten å bli lagt merke til i praksisperioden. De som gjør dette blir brukt mer, og de får oftere tilbud om jobb når det kommer en åpning, forteller Wiksen.

SNART EKSAMEN
Menkos kursdeltagere forbereder seg nå til skriftlig eksamen i juni, parallelt som mange av dem altså er ute i arbeid.

– Deltagerne lykkes klart best på eksamen hvis de har jobbet en del med barn og unge i perioden mellom kursslutt og eksamen. De har vært gjennom en intensiv teoridel og lært mye teoretisk. Når de så går ut i arbeid og merker seg at pensumet relaterer seg til praksisen, ja da får de ofte mange aha-opplevelser. Ord og begreper som vi har prentet inn i dem på kurset gir plutselig mer mening, forteller Midtlien.

Over 90 prosent av Menkos kursdeltagere består teorieksamen.

BILDET: Torstein Midtlien jobber for Menko i Oslo.