Menko etablerer seg i Lillestrøm

Høsten 2021 etablerte Menko et kurssenter midt i Lillestrøm sentrum, gjennom en rammeavtale med NAV Øst-Viken. Avtalen strekker seg over flere år. Foreløpig innbefatter virksomheten to klasser i Barne- og Ungdomsarbeiderfag.

Kursene med hhv 24 og 40 ukers varighet pågår i nye, lyse lokaler på Torvet. Det lengste kurset består av minoritetsspråklige deltakere og har sideundervisning i norsk.
Menko har lang erfaring med pedagogisk undervisning, og har ansatte med lederbakgrunn fra barnehage- og skolesektoren. Paulsen er veldig glad for at NAV valgte Menko som leverandør. «Vi tror noe av årsaken til at Menko ble foretrukket er at vi har svært lang erfaring og har oppnådd gode resultater i å utdanne Barne- og Ungdomsarbeidere,» mener ha

Kursdeltakerne har rukket å bli godt kjent både med hverandre og faget, men også med seg selv. «Vi vet at mange opplever et nytt syn på barn og barndom ved å studere pedagogiske fag, og dermed også et nytt syn på seg selv og hvor man kommer fra,» sier kursleder Jonas Wiksén. «Det er spennende å reflektere rundt slike oppdagelser sammen.»
Paulsen er fornøyd med at både personale og deltakere er i god gang, og har store forhåpninger for veien videre. «Vi håper på 4 fruktbare år i Lillestrøm og omegn,» sier han.