Nesten alle bestod eksamen og tok fagprøven

93 prosent av deltakerne på Menkos barne- og ungdomsarbeiderkurs i Agder fullførte og bestod eksamen. Og nesten alle har i ettertid tatt fagprøven.

– Dette er svært gledelige resultater. Økt kompetanse blant de ansatte er den viktigste enkeltfaktoren for å heve kvaliteten i regionens barnehager, og for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen, sier Bodil Ottersen Fjelde, tidligere seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Agder.

I perioden 2014 til 2020 gjennomførte Menko 11 teorikurs i Agder av typen «Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater». Resultatene var fantastiske: 210 av 226 deltagere bestod teoretisk eksamen, og nesten alle tok fagprøven etterpå!

Fjelde ledet arbeidet med praksiskandidatordningen helt fram til i fjor. Ordningen gir barnehageassistenter mulighet til å ta fagprøven uten å være elev eller lærling. Det forutsetter minimum fem års relevant praksis og bestått skriftlig, tverrfaglig eksamen Vg3. Om disse kravene er innfridd, kan man melde seg opp til selve fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget – en skriftlig, praktisk og muntlig prøve over tre dager.

SER DEN ENKELTE

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet arrangerte Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen, gratis kurs for å lose praksiskandidater frem mot selve teoriprøven. I Agder hadde Menko det faglige ansvaret etter å ha vunnet Statsforvalterens årlige anbudsrunder. Menkos teorikurs ble gjennomført på åtte lokasjoner, fra Kvinesdal i vest til Arendal i øst.

– Samarbeidet med Menko fungerte veldig bra. Selskapet har dyktige lærere som er vant til å arbeide med voksne, og som tilpasser form og metodikk på presentasjon av teori, drøfting og oppgaveløsning etter gruppas behov. Menkos folk vært utrolig flinke til å se den enkelte og til å følge vedkommende opp. Dersom en av kandidatene har hatt en utfordrende livssituasjon som har gjort deltagelse i undervisningen vanskelig, har Menko strukket seg langt for å ivareta han eller henne på en god måte, sier Fjelde.

Menko har i tillegg tilbudt ekstra oppfølging av praksiskandidatene ved å dra ut til barnehagene og veilede både kandidater og deres kontaktperson, som oftest en pedagog. Pedagogene har også fått ekstra oppfølging for å bedre egen veilederkompetane overfor de ansatte.

ØKT YRKESSTOLTHET

– Etter teorieksamen har vi erfart at det er viktig å ikke slippe kandidatene. Vårt mål har derfor vært å følge dem tett helt frem til sluttført utdanning. Menko har trådt til ved å tilby kurs, slik at kandidatene har vært best mulig forberedt også til fagprøven, sier Fjelde.

Nesten alle de 210 deltagerne som har gjennomført og bestått teoridelen har også bestått den praktiske fagprøven, og kan dermed kalles seg for barne- og ungdomsarbeidere. Dette er viktig av flere grunner, ifølge Fjelde.

– Voksnes mulighet til å ta fagbrev er viktig både for den enkelte og samfunnet forøvrig. Økt kompetanse bidrar til økt yrkesstolthet, mer kunnskap, mer utfordrende arbeidsoppgaver, faglig trygghet og i mange tilfeller også høyere lønn, mens barnehagene får dyktige og mer engasjerte ansatte, sier hun.

– Fra statens side handler det til syvende og sist om å gi barna en bedre barnehagehverdag og heve kvaliteten på barnehagetilbudet. Barna våre fortjener et barnehagepersonale med høy barnefaglig- og barnehagefaglig kompetanse, sier Fjelde.