Fra dropout til fagbrev med toppkarakter

Jeg må nesten klype meg seg litt i armen. Klart jeg er stolt, smiler Milosz Kamli Kusnierz (28). Med karakteren «Bestått meget godt» på fagbrevet har han bevist at han slettes ikke er noen latsabb, til tross for manglende skolegang.  

– «Bestått meget godt» er høyest mulig karakter i en fagprøve. Ikke mange får et så godt skussmål, så dette har Milosz all grunn til å være fornøyd med, sier Rune Flak Arntsen, leder for kuldeavdelingen hos Agder Ventilasjon, Sørlandets største ventilasjonsentreprenør.

Hit kom Milosz med lua i hånden for fire år siden. Han lurte på muligheten for en praksisplass i bedriften, selv om han ikke kunne vise til fullført videregående utdanning.

– Jeg sluttet nemlig på skolen etter Vg1 hvor jeg gikk på linjen for teknikk- og industriell produksjon. Jeg var skolelei og hadde rett og slett ikke motivasjon nok til å fullføre. Jeg ville flytte for meg selv og tjene mine egne penger, forteller Milosz.

Han fikk til å begynne med flere strøjobber, og han var også avisbud over en lengre periode. Men et skadet kne som stivnet med mye bilkjøring, satte en brå stopper for sjåførjobben.

Dermed ble Milosz fanget opp av NAVs oppfølgingstiltak «Læreplanmål for ungdom», og kom til Menko. Tiltaket gir den enkelte deltaker individuell oppfølging på veien til å fullføre utdanning eller komme i arbeid.

-Dette var i utgangspunktet et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, NAV og oss, forteller Margrete Foss, rådgiver i Menko. -Vi oppnådde veldig gode resultater i første prosjektperiode, og fikk derfor mulighet til å gjennomføre dette prosjektet i to perioder, til sammen seks år.

Fikk en sjanse og grep den

– Milosz hadde nylig tatt et F-gass kurs kategori 2 for å kunne jobbe med kuldemedier og klimagasser, og han var allerede godt i gang med praksis hos Agder Ventilasjon da jeg kom inn i bildet. Han fortalte meg at han drømte om fagbrev og senere fast jobb i bedriften, men at han helst ville slippe å sette seg på skolebenken igjen, sier Margrete Foss.

Hennes rolle ble kort fortalt å informere Milosz om alternative veier i yrkesopplæringen, samt følge han opp til en eventuell lærekontrakt ble signert.

Også Agder Ventilasjon var aktivt med i prosessen. De så en motivert, ung mann som virkelig stod på, tok ansvar og viste at han ville.

– Milosz stilte på jobb hver eneste dag og han kom alltid på tiden. Han viste seg å være en svært pliktoppfyllende og lærevillig praksiselev, som ble godt likt av alle, sier Arntsen.

Bedriften hadde behov for lærlinger med F-gass kurs kategori 1, fordi dette er påkrev dersom man skal jobbe med store kulde- og varmepumpeanlegg.  Så da NAV tilbød seg å dekke et slikt kurs for Milosz, lot han seg ikke be to ganger.

Gir aldri opp

– Jeg hadde planer om å benytte all ledig tid til å utforske Oslo mens jeg tok kurset som ble avholdt i hovedstaden, men det skjønte jeg fort at jeg bare kunne glemme. Både teori og praksis var skikkelig heavy. Jeg ble sittende på hotellrommet mitt å nilese hver eneste kveld. For jeg ville så gjerne klare dette, forteller Milosz.

Til sin store glede bestod han kurset, og han fikk i etterkant lærekontrakt hos Agder Ventilasjon. Her har de bare lovord å si om 28-åringen.

– Milosz er en fyr som ikke gir opp. Møter han på et problem, har han som regel løst det dagen etter, enten ved å lese seg opp eller ved å spørre oss andre. Som ny lærling vant han derfor raskt vår tillit. Etter bare tre måneder fikk han sin egen firmabil og deretter sitt eget verktøy. Det er de færreste forunt. Faktisk er det uhyre sjeldent, forteller Arntsen.  

Økt selvfølelse og selvtillit

Milosz smiler beskjedent.

Han forteller at han med manometer og multimeter i hendene og mye praktisk undervisning, opplevde mestring, samt å få selvfølelsen og selvtilliten tilbake. Før jul gikk han rakrygget opp som privatist i skriftlig teorieksamen for praksiskandidater, før selve fagprøven innen kulde- og varmepumpemontørfaget ble avlagt i februar.

Da hadde Milosz vært lærling i 4 år. For å få fagbrev som praksiskandidat kreves det normalt fem års erfaring innen et yrkesfag, men Milosz fikk godskrevet tidligere utdanning (Vk1) og praksisperioden han først hadde hos Agder Ventilasjon.    

– Med tanke på hvordan fremtiden på et tidspunkt så ut for meg, uten særlig gode utsikter til verken utdanning eller fagbrev, er jeg utrolig fornøyd med å være der jeg er i dag. Jeg vil gjerne få rette en stor takk til både Menko, NAV og El-fagenes opplæringskontor Sørlandet for all god hjelp og støtte. Og selvsagt også til Agder Ventilasjon som har hatt troen på meg hele veien, og som nylig ga meg fast jobb, forteller Milosz.  

Fagbrevet og karakteren «Bestått meget godt» ble feiret som seg hør og bør med marsipankake på arbeidsplassen. Det var bare ett problem. Hovedpersonen selv glimret med sitt fravær.

– Den dagen fikk jeg typisk korona, ler Milosz.  

– Så da gjorde jeg lurest i å holde meg unna.

ETTERTRAKTET: Kulde- og varmepumpemontør er et ettertraktet og godt betalt yrke hvor Milosz er sikret fremtidig arbeid. – Det er nemlig stor manko på nyutdannede innen denne yrkesgruppen i dag, forteller Rune Flak Arntsen, leder for kuldeavdelingen hos Agder Ventilasjon.