Kveldskurs i barne- og ungdomsarbeiderfag

Kurset har oppstart 13. september i Lillestrøm.

Menko bruker ulike undervisningsmetoder; gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlige innleveringer og praktiske øvelser. Vi hjelper hver enkelt til å finne sin beste måte å lære på. Vår intensjon er at alle kursdeltakere skal nå sine mål.

Kurset avsluttes med offentlig eksamen i månedsskiftet mai/juni 2023.

Pensumlitteraturen for de tre programfagene Yrke, Helse og Pedagogisk Arbeid er inkludert i kursprisen. Disse er å få både i papirform og som digitale bøker.

Kurstiden er på tirsdager fra 17:00 til 21:00 i Menkos undervisningslokaler i Lillestrøm sentrum.

Kursprisen er 25.000 kr. Det er mulig å søke om utgiftsdekning for hele eller deler av kostnadene.