Menko vinner nye anbud – utvider i Innlandet!

  NAV har tildelt Menko Undervisning nye kurs på Hamar, Lillehammer og i Kongsvinger, i sterk konkurranse med andre leverandører.

Kurset som skal leveres er for voksne deltakere, og skal gi teoretisk og praktisk opplæring innen salg og service. Kurset skal ende med jobb.

  Daglig leder i Menko Undervisning, Arne Paulsen, er svært fornøyd med å kunne tilby kurs til NAV Innlandet igjen.

  «Vi har samarbeidet med NAV i alle disse byene i en årrekke og hatt stor suksess,» forklarer han. «Det er veldig hyggelig å komme tilbake.»

  Når deltakerne i de tre byene inntar skolebenken rettes fokus mot restauranter, butikker og hoteller. Første del av kurset er teori, deretter skal alle ut i praksis i relevante bedrifter med tett oppfølging fra veilederne i Menko.

  Menko kjenner godt til organisasjonskultur og hvilke forventninger man møter som arbeidstaker.

  «Vi har vært mye inne som bedriftsrådgivere og bidratt til utvikling og vekst i denne typen bedrifter,» sier Paulsen. «Vi har holdt på med det i årevis, og har høstet mange gode erfaringer.»

  Han gleder seg til oppstart. «Vi håper på motiverte deltakere og god formidling ut i arbeidslivet,» avslutter han.