Ny menko-deltager med fagbrev og fast jobb

Mona Caateye søkte over to hundre jobber. Så tok hun et valg som skulle endre alt.

«Jeg fikk bare negative svar. Jeg ble ikke innkalt til intervju engang,» sier Mona.

Nå sitter hun på personalrommet i Prestmosen FUS barnehage med en blomsterbukett i fanget og et stort smil om munnen.

«Jeg konkluderte med at det skyldtes manglende utdannelse, og jeg bestemte meg der og da for at jeg skulle skaffe meg fagbrev innen ett til to år.»

Mona hadde syv års arbeidserfaring fra barnehage, men ble ufrivillig arbeidsledig i 2018.

«Et viktig spørsmål jeg stilte meg selv var hva som skulle til for å få fagbrevet. Dette innebar å analysere mine sterke og svake sider. Jeg hadde en sterk vilje og et sterkt ønske om å få det til.»

Nå trengte hun faglig veiledning, og via NAV ble hun påmeldt et kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag på Menkos Oslokontor. Her kom hun godt i gang, men måtte avbryte studiet på grunn av familiære årsaker.

Litt senere flyttet hun til Romerike, og ble overrasket og glad da Menko etablerte seg der. Hun ble raskt påmeldt et nytt kurs i Lillestrøm.

Kurset begynte i 2021, og Mona fikk plass i en klasse sammen med fjorten deltagere med samme mål som henne. Kursholder Margrete Foss husker Mona godt.

«Mona var alltid godt forberedt. Hun var aktiv i diskusjoner, ikke redd for å snakke i plenum, og tok imot veiledning på en veldig god måte. Den skriftlige utviklingen hennes var fantastisk.»

«Både faglærerne og norsklærerne var fantastisk erfarne og inspirerende,» skryter Mona. «Jeg innså at jeg måtte være en aktiv deltager i klasseundervisningen, derfor var jeg nok den mest aktive i klassen, og hadde null fravær.»

Monas usikkerhet knyttet seg mest til det språklige. Dette løste hun ved å skaffe seg yrkesordbøker som hjalp henne med å forstå sentrale begreper og terminologi i faget, og ikke minst ved å stille spørsmål og snakke så mye som mulig. «Jeg sa sikkert masse feil, men det gjorde ikke noe. Hver gang jeg sa noe feil lærte jeg jo hva som var riktig!»

Mona besto eksamen juni 2022 og hadde på dette tidspunktet oppnådd fast stilling på praksisplassen i Prestmosen FUS barnehage. Her gjennomførte hun også fagprøven noen måneder senere, og er i dag en høyt verdsatt medarbeider med fagbrev.

«Det har vært gøy å følge Monas utvikling,» sier avdelingsleder Mehwish. «Hun er snill og omsorgsfull, og har virkelig blomstret her hos oss. Jeg er veldig glad for å ha henne som kollega!»

Mona stortrives, og er ikke i tvil om at kombinasjonen mellom et godt læringsmiljø og god veiledning har hjulpet henne å nå målet. Hun er likevel ikke redd for å ta sin del av æren.

«De viktigste grunnene til at jeg greide å bestå fagprøven er at jeg har en sterk vilje, gjorde en stor innsats, og fikk profesjonell veiledning av lærerne mine,» konstaterer hun.