Utdanning og kurs

Vi utdanner voksne mennesker innen helse, oppvekst, samt salg og service. Vi bidrar også til at ungdom kommer i arbeid eller tilbake til skolegang.

Helsefag

Helsefagarbeider – teori for fagbrev 

Pleieassistent

Det er et stort behov for kvalifiserte helsearbeidere i arbeidsmarkedet, både nå og i framtiden. Vi gjennomfører ulike kurs for fagene helsefagarbeider og pleieassistent. Ved hjelp av disse kursene øker du dine muligheter for å få fast jobb på sykehjem, i hjemmetjenesten, i boliger for psykisk utviklingshemmede eller andre steder der de har behov for fagarbeidere eller assistenter. Dette er det rette fagområdet for deg som vil:

ha en meningsfull jobb

jobbe nært med mennesker som har behov for bistand

jobbe for helse, trivsel og livskvalitet

gi et viktig bidrag til samfunnet.

Fagarbeiderkursene hjelper deg å oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Menko gjennomfører fulltidsutdanning gjennom NAV, og kan gjennomføre kveldskurs for kommuner eller andre som ønsker å tilby kompetanseheving til sine medarbeidere.

Barne- og ungdomsfag

Barne- og ungdomsarbeider – teori for fagbrev • Gjennomføres for tiden i Lillestrøm

Barnehageassistent 

Barnehager, SFO og ulike ungdomstjenester har behov for kvalifiserte medarbeidere. Ved å gjennomføre kurset Barne- og ungdomsarbeiderfag øker du dine muligheter til å få fast jobb som fagarbeider i barnehage, på SFO eller i tilbud til ungdom som for eksempel ungdomsklubb eller rusomsorg. Dette er det rette fagområdet for deg som:

vil ha en meningsfull jobb liker lek, aktivitet eller kreativitet sammen med andre mennesker

vil jobbe for utvikling, trivsel og mestring

vil gi et viktig bidrag til samfunnet

Fagarbeiderkursene hjelper deg å oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Menko gjennomfører fulltidsutdanning gjennom NAV, og kan gjennomføre kveldskurs for kommuner eller andre som ønsker å tilby kompetanseheving til sine medarbeidere.

Salg og Service

Salg, service og sikkerhet – teori for fagbrev

Salg, service og kundebehandling

Utdanningstilbudene innen salg, service og sikkerhet utdanner deg til mange ulike jobber som for eksempel salg i ulike butikkbransjer, kontor – og administrasjonsarbeid, resepsjon / sentralbord, sikkerhets- og vekterstillinger. Økt kompetanse gir deg større mulighet til å finne fast arbeid. Innen disse fagene er det mulig å oppnå tre ulike fagbrev: Salgsfaget, sikkerhetsfaget og kontorfaget. Gjennom fagbrevkurs kan du oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Assistentkurs hjelper deg i gang når du vil jobbe som ufaglært medarbeider. Dette er det rette fagområdet for deg som:

vil ha en meningsfull jobb

liker å være i kontakt med mennesker

trives med å yte service og skape fornøyde kunder

er opptatt av ryddighet og sikkerhet

Fagarbeiderkursene hjelper deg å oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Menko gjennomfører fulltidsutdanning gjennom NAV, og kan gjennomføre kveldskurs for bedrifter som ønsker å tilby kompetanseheving til sine medarbeidere.

Arbeidsliv og jobbsøk

Aktiv fra dag 1 – jobbsøk for unge • Gjennomføres for tiden i Aust-Agder

I samarbeid med Nav tilbyr Menko ulike kurs som forbereder deg på arbeidsmarkedet og jobbsøkerprosessen. Dette er kurs for deg som har vært arbeidsledig over kortere eller lengre tid. Sliter du med motivasjonen til å komme deg ut i jobb, er du usikker på hva du vil jobbe med, eller har du søkt mange jobber men ikke nådd fram?

Vi inspirerer og veileder deg slik at du finner din indre motivasjon og glød. Gjennom praktiske øvelser, tester, individuelle og gruppebaserte veiledningssamtaler kan du få økt selvinnsikt og bevissthet om dine egne ressurser. Du får også større innsikt og øvelse i hvordan jobbsøkerprosessen foregår, og får større kunnskap om hva som forventes av deg i arbeidsmarkedet.

Ungdom og utdanning

Kompetansemål for ungdom (tilbake til utdanning) • Gjennomføres for tiden i Aust-Agder

Bedre Forberedt (elever søker lærlingplass) • Gjennomføres for tiden i Aust-Agder

Utdanning er et viktig grunnlag for å klare seg i arbeidslivet, og Menko bistår ungdom til å gjennomføre videregående utdanning. I samarbeid med Nav støtter og veileder vi ungdom som har falt ut av sitt utdanningsløp. Vi finner individuelle veier slik at den enkelte kan nå sine mål – både faglig og personlig. Noen går tilbake til skolen, noen finner en passende læreplass, og andre gjennomfører et individuelt løp mot et fagbrev, kompetansebevis eller studiekompetanse.

I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune arbeider Menko intensivt med elever som etter sommerferien ikke har funnet en læreplass. Vi inspirerer og veileder deg slik at du finner din indre motivasjon og glød. Gjennom praktiske øvelser, tester, individuelle og gruppebaserte veiledningssamtaler kan du få økt selvinnsikt og bevissthet om dine egne ressurser. Du får også større innsikt og øvelse i hvordan jobbsøkerprosessen foregår, og får større kunnskap om hva som forventes av deg i arbeidsmarkedet.